section

JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HSK, HSKK, BCT A YCT Z ČÍNŠTINY

Od března 2023 bude Konfuciův institut v Praze při VŠFS, jakožto akreditované testovací centrum, pořádat mezinárodně uznávané certifikované zkoušky z čínského jazyka HSK, HSKK, BCT a YCT. Tyto zkoušky jsou určeny pro všechny studenty čínštiny vyjma rodilých mluvčí. Garantem je Ministerstvo školství ČLR prostřednictvím Kanceláře pro výuku čínštiny jako cizího jazyka (Hanban).

Zkoušky se budou konat v prostorách Konfuciova institutu – Vlkova 458/12, 130 00, Praha 3 – Žižkov.

Informace ke zkouškám

  • HSK  je mezinárodní standardizovaná zkouška, která testuje jazykové znalosti z čínského jazyka. Hodnotí schopnost studenta využívat jazyk v každodenním, akademickém a profesním životě. HSK zkouška se skládá z šesti úrovní: HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5,  HSK 6.
  • HSKK je ústní zkouška z čínštiny, která hodnotí verbální schopnosti studenta. HSKK se dělí na tři úrovně, tj. na základní úroveň, střední úroveň a pokročilou úroveň.
  • BCT zkouška se zaměřuje na znalosti čínštiny v oblasti podnikání a pracovního prostředí.
  • YCT (Youth Chinese Test) je mezinárodní zkouška z čínského jazyka určená pro žáky a studenty základních a středních škol. Zkouška ověřuje schopnost používat čínštinu v běžném a studijním životě. YCT zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část se dělí na čtyři úrovně YCT 1, YCT 2, YCT 3, YCT 4. Ústní část se dělí na dvě úrovně, tj. začátečník a mírně pokročilý.

Registrace na zkoušky

  • Ke všem zkouškám se lze přihlásit pouze on-line přes oficiální stránky www.chinesetest.cn, kde je nutné si vytvořit profil (uživatelské jméno a heslo), vyplnit své osobní údaje, typ zkoušky a její úroveň a nahrát Vaši fotografii.
  • U registrace je důležité vyplňovat své aktuální telefonní číslo a e-mailovou adresu i adresu Vašeho bydliště, kam Vám po složení zkoušky zašleme Váš certifikát.
  • Všichni studenti se k datu ukončení registrace zavazují k uhrazení poplatku za zkoušku.
  • Registrace nebo uhrazení poplatku po stanoveném termínu nejsou možné.
  • Zaplacený poplatek za zkoušku je po registraci nevratný.
  • V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte na konfucius@vsfs.cz.

Termíny konání jazykových zkoušek

PDF 2023 TEST SCHEDULE, 403 kB

13.5., 14.5.2023 HSK, YCT, YCT Oral Test TEST SCHEDULE

EXAM TEST DATE REGISTRATION DEADLINE LEVEL TIME METHOD FEE (CZK)
YCT MAY 13 APRIL 14 1   PAPER 200
2   380
3   450
4   500
YCT Oral Test MAY 13 APRIL 14 ELEMENTARY   RECORDING 250
INTERMEDIATE   380
HSK MAY 14 APRIL 14 1   PAPER 460
2   460
3   920
4   920
5   1450
6   1450

 

Platba

Po stanoveném termínu registrace na zkoušky obdržíte na email fakturu k uhrazení. Splatnost faktury jsou 2 týdny. V případě včasného nezaplacení faktury není možné ke zkoušce přistoupit.

Co si vzít s sebou v den zkoušky

Nejpozději den před zkouškou si vytiskněte Test Admission Ticket a přineste ho s sebou ke zkoušce. Před zahájením zkoušky se každý účastník prokáže dokladem totožnosti, který použil při registraci ke zkoušce.

Výsledky a zaslání certifikátů

Výsledky naleznete v on-line systému 30-45 dní po vykonání zkoušky. Certifikáty jsou zasílány z Ředitelství Konfuciových institutů v Pekingu do Konfuciova institutu, VŠFS v Praze. Po jejich obdržení posíláme certifikáty na adresu, kterou studenti uvedli při registraci.

Ochrana osobních údajů

Rádi bychom Vás upozornili, že Konfuciův institut v Praze při VŠFS je pouze zprostředkovatelem a na průběh a vyhodnocení zkoušek nemá vliv. Organizátorem zkoušek je společnost Chinese Testing International Co., Ltd. se sídlem: 17/F,B tower Desheng International Center Building, 83 Deshengmenwai Street, Si-čcheng, Peking, Čína. Tato společnost je tak tzv. správcem osobních údajů, tj. odpovídá za zpracování a ochranu Vašich osobních údajů (tedy správcem osobních údajů v tomto případě není VŠFS v Praze).

Informace dle nařízení Evropského parlamentu a (Rady EU) 679/2016 Sb. čl. 13:

Ve smyslu čl. 13 odst. 1 obecného Nařízení EP a Rady (EU) o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“) Vás informujeme o tom, že společnost VŠFS, a.s., IČ: 04274644, sídlem Estonská 500, 101 00, Praha je v postavení zpracovatele osobních údajů pro správce osobních údajů, kterým je organizátor zkoušek - čínská společnost Chinese Testing International Co., Ltd., sídlem 17/F,B tower Desheng International Center Building, 83 Deshengmenwai Street, Si-čcheng, Peking, Čína.

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů možnosti uzavření smlouvy, finančního vypořádání a zaslání certifikátu o úspěšném složení příslušné zkoušky. Právním základem pro legální zpracování osobních údajů, tedy zákonností zpracování, je ustanovení čl. 6. odst. 1, písm. b) Nařízení. K Vaší osobě budou zpracovány osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu nebo pasu, pasová fotografie, případně určená zasílací adresa a nezbytné kontaktní údaje jakými jsou e-mail, telefon.

Ve smyslu ustanovení čl. 13 odst. 2 písm. e) Vám sdělujeme, že poskytnutí osobních údajů je zároveň požadavkem pro možnost naplnění smluvního vztahu a průkaznosti plnění ze smluvního vztahu. Neposkytnutí těchto údajů je překážkou realizace vykonání potřebných úkonů a složení zkoušky. Zároveň Vás informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou k prokázání okolností, které jsou vyžadovány speciálními právními předpisy.

 

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE.

Mgr. Petra Maršálková
email: konfucius@vsfs.cz
telefon: (+420) 770 165 000