section

On-line přihláška

Přihláška na
Název:
Čínština pro začátečníky HSK 2
Termín:
15. 9. 2020 - 8. 12. 2020
Cena s DPH:
3 300 Kč
Typ přihlášky
Účastník
Kontakt
Adresa
Adresa dle OR
Fakturační údaje
Fakturační adresa (pouze pokud se liší od adresy dle OR)
Kontaktní osoba (pouze pokud se liší od přihlášené osoby)
Ostatní
Souhlasy
Jsem seznámen/a s informacemi ve smyslu čl. 13.

povinné položky jsou vyznačeny tučně