section
Přihláška na Konfuciův letní příměstský tábor s výukou čínštiny

Termín: 22. – 26. 8. 2022 v době 8:00 – 17:00 hod.
Místo: Konfuciův institut - Vlkova 12, Praha 3
Cena: 4 400 Kč s DPH
Přihlášky přijímáme nejpozději do 8. 8. 2022

Rodič
Dítě
formát dd.mm.rrrr
Dítěti musí být alespoň 7 let a ne více než 12 let v době začátku tábora (22. 8. 2022).

povinné položky jsou vyznačeny tučně