section

Podzimní soutěž čínštiny s Konfuciovým institutem 
中文竞赛

Soutěžte s Konfuciovým institutem o online kurz čínštiny zdarma v délce 12 týdnů a další hodnotné ceny!

Pořádání kvalitních prezenčních kurzů je naší prioritou. Současná doba nám bohužel nedovoluje se potkávat na našich prezenčních kurzech, avšak v našich aktivitách nezahálíme. Jako poděkování za Vaši přízeň jsme si pro naše facebookové fanoušky připravili online soutěž v čínském jazyce. Pokud máte chuť ověřit si své jazykové dovednosti, neváhejte a zúčastněte se naší historicky první online soutěže. Soutěž bude rozdělena do tří úrovní podle HSK úrovní. Šanci na výhru má tedy opravdu každý.

KDY? 

Ve dnech od 23. 11. 2020 do 2. 12. 2020. Soutěž je rozdělena do tří úrovní, každá úroveň trvá vždy tři dny.

1. úroveň: HSK1/HSK2  (23. 11. – 25. 11. 2020)
2. úroveň: HSK3/HSK4  (26. 11. – 28. 11. 2020)
3. úroveň: HSK5/HSK6  (30. 11. – 2. 12. 2020)

Máte málo času? Bojíte se, že nestihnete vyplnit kvíz každý den? Jednotlivý kvíz Vám zabere cca 10 minut. Nestihli jste kvíz vyplnit v daný den? Nevadí, máte na to celkem tři dny. Máte naopak hodně času? Kvízy můžete vyplnit i v jeden den dohromady.

KDE?

Na našich facebookových a webových stránkách a na platformě Kahoot.com.

Jaké jsou ceny pro vítěze?

Hlavní výhrou v každé úrovni je poukaz na semestrální online kurz čínštiny dle vlastního výběru. Ve hře jsou i další zajímavé ceny jako například učebnice HSK Standard Course a čínská beletrie v českém překladu od významných autorů jako jsou Yu Hua, Su Tong a další. Soutěž probíhá ve třech úrovních (HSK1/2, HSK3/4, HSK5/6). V každé úrovni zvlášť se budou vyhlašovat první tři místa.

JAK SE ZAPOJIT DO SOUTĚŽE?

  1. Staňte se fanouškem naší facebookové stránky Konfuciův institut VŠFS Praha
  2. Dejte "To se mi líbí" soutěžnímu příspěvku na Facebooku
  3. Sdílejte soutěžní příspěvek na svém Facebookovém profilu jako Veřejný
  4. Vyberte si úroveň HSK, ve které se chcete zúčastnit, a počkejte na začátek soutěže. Příspěvky budou odkazovat na platformu Kahoot.com, kde najdete tři krátké kvízy pro danou úroveň. Soutěžní kvízy vyplňte. Kvízy je možné vyplnit po dobu tří dnů od začátku soutěže dané úrovně.
  5. V testu vyplňte své uživatelské jméno na Facebooku a e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Výherce bude vybrán na základě nejvyššího počtu dosažených bodů.

Účastník si podle svých znalostí vybere jednu ze tří níže uvedených úrovní, přičemž v každé úrovni se bude soutěžit vždy v průběhu tří dnů. Soutěžící najde na našich webových stránkách nebo na našem FB profilu odkaz na tři kvízy, které je možné vyplnit jednotlivě každý den, nebo naráz během jednoho dne. Každý kvíz má přibližně 10 otázek.

PLATFORMA KAHOOT.COM

První den soutěže (23. 11., 26. 11. a 30. 11.) na našem FB a našich webových stránkách zveřejníme odkaz na tří soutěžní kvízy na webu Kahoot.com. Každý účastník soutěže klikne na odkaz, vyplní své uživatelské jméno na Facebookovém profilu a spustí se kvíz. Každý jednotlivý kvíz má cca 10 otázek, soutěžící vyplní celkem tři kvízy, dohromady cca 30 otázek. Vyplnění jednoho kvízu zabere 10 minut, celkem cca 30 minut za tři kvízy. Kvízy lze vyplnit kdykoliv během tří soutěžních dnů. Posledním bodem, kterou účastní soutěže vyplňuje, je kontaktní e-mailová adresa nebo telefonní číslo.

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je Konfuciův institut, Vysoká finanční a správní a.s., Estonská 500/3, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha (IČ: 26138077, DIČ: CZ699002927) – dále jen „Pořadatel“.

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá na webových (https://www.konfucius-vsfs.cz/) a facebookových (https://www.facebook.com/konfucius.vsfs) stránkách Konfuciova institutu při Vysoké škole finanční a správní v období od 23. 11. 2020 do 2. 12. 2020.

Výherci soutěže budou vybráni dle podmínek uvedených v bodě „Výběr výherců“, a to v pondělí 9. 12. 2020.

Účast v soutěži

Soutěže se mohou účastnit všechny fyzické osoby s doručovací adresou na území ČR, které označily facebookovou stránku Konfuciuv institut, VŠFS Praha jako „To se mi líbí“ a akceptují uvedená pravidla soutěže. Dále má soutěžící povinnost označit soutěžní příspěvek jako „To se mi líbí“ a sdílet ho na svém profilu.

Účastník si vybere jednu ze tří níže uvedených úrovní, přičemž v každé úrovni se bude soutěžit vždy v průběhu tří dnů.

1. úroveň: HSK1/HSK2  (23. 11. – 25. 11. 2020)
2. úroveň: HSK3/HSK4  (26. 11. – 28. 11. 2020)
3. úroveň: HSK5/HSK6  (30. 11. – 2. 12. 2020)

Dne 23. 11., 26. 11. a 30. 11. zveřejníme na našich webových stránkách a na našem FB profilu odkaz na tři soutěžní kvízy. Odkazy směřují na platformu Kahoot.com. Každý soutěžní kvíz má cca 10 otázek. Účastník v testu vyplní svou e-mailovou adresu nebo telefonní číslo a stejné jméno, jako je jeho uživatelské jméno na Facebooku. Kvízy je možné vyplnit pouze po dobu tří dnů od jeho zveřejnění, přičemž je na účastníkovi, zda je vyplní naráz (všechny tři linky), nebo každý den vyplní jeden kvíz. V každé úrovni je povoleno test vyplnit pouze jednou. 

Účast v soutěži není podmíněna nákupem kurzovného ani zboží.

Každý soutěžící musí splnit podmínky uvedené v bodě „Jak se zapojit do soutěže?“. Soutěžící se může soutěže účastnit jen jednou. 

Způsob výběru výherce

Soutěž probíhá ve třech úrovních (HSK1/2, HSK3/4, HSK5/6). V každé úrovni zvlášť se budou vyhlašovat první tři místa. Na výhru má nárok soutěžící, který splnil podmínky soutěže.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v pondělí 9.12. 2020. Výherce bude vybrán na základě nejvyššího počtu dosažených bodů. Pokud více lidí dosáhne stejného počtu bodů, výherce se vybere během živého vysílání náhodným losováním na https://wheeldecide.com/.

Na poskytnutí výhry nevzniká právní nárok, není možné ji vymáhat soudní cestou a nelze po Pořadateli požadovat finanční protiplnění v hodnotě výhry.

Pořadatel vypořádá případnou srážkovou daň z výhry, pokud tato povinnost vyplývá ze zákona o dani z příjmů.

Výhra

V soutěži je možné vyhrát následující ceny, přičemž vyhodnocení každé HSK úrovně probíhá nezávisle:

  1. místo: 1x poukaz na kurz čínštiny online dle vlastního výběru z nabídky Konfuciova institutu (vybrat si lze online kurz v délce 12 týdnů)
  2. místo: 1x učebnice HSK Standard Course dle úrovně soutěžícího
  3. místo: 1x čínská beletrie v českém překladu

Oznámení o výhře

Výhra bude výherci oznámena v komentářích pod soutěžním příspěvkem a rovněž na e-mailovou adresu nebo telefonicky, dle údajů vyplněných soutěžícím. V e-mailu/telefonicky požádáme soutěžícího o uvedení kontaktní adresy. Pořadatel neodpovídá za správnost kontaktních údajů a výherci nevzniká povinnost výhru převzít. Výhru zašleme poštou na kontaktní adresu v České republice do 14 dnů. Výhru nezasíláme do zahraničí.

Vyloučení z účasti v soutěži

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, kteří porušili výše uvedená pravidla, nebo u kterých bylo zjištěno důvodné podezření na porušení těchto podmínek. Pořadatel je oprávněn soutěžícího vyřadit se soutěže. Rozhodnutí pořadatele je konečné.

Ochrana osobních údajů

Vysoká škola finanční a správní a.s. je oprávněna zveřejnit uživatelské jméno na Facebookovém profilu soutěžícího na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách. 

Poskytnutí osobních údajů (uživatelské jméno na Facebookovém profilu, e-mailová adresa nebo telefonní číslo) soutěžícím je dobrovolné, ale nutné pro účast v soutěži. Poskytnutím těchto údajů soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Chcete zlepšit své znalosti čínštiny?

Neváhejte se přihlásit na některý z našich jazykových kurzů!

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE.

Mgr. Helga Bedáňová
email: konfucius@vsfs.cz
telefon: (+420) 770 165 000

Bc. et Bc. Markéta Záhumenská
email: konfucius@vsfs.cz
telefon: (+420) 777 364 213