section

Aktuální opatření týkající se COVID-19

Pravidla pro účast na prezenčních akcích Konfuciova institutu v souvislosti s vládními nařízeními ohledně COVID-19

Vzhledem k nízkému počtu studentů na prezenčních akcích Konfuciova institutu (méně než 20 osob) se na akce nevztahuje povinnost kontrolovat očkování ani testy na Covid. Nicméně apelujeme na zodpovědnost a ohleduplnost studentů, pakliže nejsou očkovaní, aby dodržovali bezpečnou vzdálenost od lektorů a lektorek, sedali si k oknu atd. Číňané jsou v dodržování pravidel velmi důslední a zároveň se nákazy obávají více, než většina Čechů! 

Výjimkou mezi akcemi Konfuciova institutu, na něž se vládní pravidla vztahují, jsou Chinese Speaking Corner a workshopy čínského čajového obřadu, které se konají v prostorách čajovny. Čajovna patří mezi veřejná restaurační zařízení, proto se musí všichni její hosté při vstupu prokázat platným certifikátem o očkování

Pakliže by došlo ke zhoršení epidemiologické situace a vládní opatření by konání prezenčních kurzů znemožnila, došlo by k převodu na online výuku, jako tomu bylo již na jaře roku 2020. 

Kulturní workshopy čínské kaligrafie, čínské tušové malby a tradiční čínské medicíny, u nichž není možná realizace online, by se uskutečnily v náhradních termínech, až by to epidemiologická situace znovu umožnila.