section

On-line přihláška

Přihláška na
Název:
Chinese speaking corner / Čínský konverzační koutek
 
Advanced student (MÍSTO KONÁNÍ:Knihovna, Konfuciův institut, Vlkova 12, 130 00, Praha 3 Žižkov)
Termín:
21. 6. 2024
Cena s DPH:
zdarma
Typ přihlášky
Účastník
Kontakt
Adresa
Adresa dle OR
Fakturační údaje
Fakturační adresa (pouze pokud se liší od adresy dle OR)
Kontaktní osoba (pouze pokud se liší od přihlášené osoby)
Ostatní
Souhlasy
Jsem seznámen/a s informacemi ve smyslu čl. 13.

povinné položky jsou vyznačeny tučně