section

JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HSK, HSKK, BCT A YCT Z ČÍNŠTINY

Od března 2023 pořádá Konfuciův institut v Praze při VŠFS, jakožto akreditované testovací centrum, mezinárodně uznávané certifikované zkoušky z čínského jazyka HSK, HSKK, BCT a YCT. Tyto zkoušky jsou určeny pro všechny studenty čínštiny. Garantem je Ministerstvo školství ČLR prostřednictvím Kanceláře pro výuku čínštiny jako cizího jazyka (Hanban).

Zkoušky se konají v prostorách Konfuciova institutu – Vlkova 458/12, 130 00, Praha 3 – Žižkov.

Informace ke zkouškám

  • HSK  je mezinárodní standardizovaná zkouška, která testuje jazykové znalosti z čínského jazyka. Hodnotí schopnost studenta využívat jazyk v každodenním, akademickém a profesním životě. HSK zkouška se skládá z šesti úrovní: HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5,  HSK 6.
  • HSKK je ústní zkouška z čínštiny, která hodnotí verbální schopnosti studenta. HSKK se dělí na tři úrovně, tj. na základní úroveň, střední úroveň a pokročilou úroveň.
  • BCT zkouška se zaměřuje na znalosti čínštiny v oblasti podnikání a pracovního prostředí.
  • YCT (Youth Chinese Test) je mezinárodní zkouška z čínského jazyka určená pro žáky a studenty základních a středních škol. Zkouška ověřuje schopnost používat čínštinu v běžném a studijním životě. YCT zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část se dělí na čtyři úrovně YCT 1, YCT 2, YCT 3, YCT 4. Ústní část se dělí na dvě úrovně, tj. začátečník a mírně pokročilý.

Registrace na zkoušky

  • Ke všem zkouškám se lze přihlásit pouze on-line přes oficiální stránky www.chinesetest.cn, kde je nutné si vytvořit profil (uživatelské jméno a heslo), vyplnit své osobní údaje, typ zkoušky a její úroveň a nahrát Vaši fotografii.
  • U registrace je důležité vyplňovat své aktuální telefonní číslo a e-mailovou adresu i adresu Vašeho bydliště, kam Vám po složení zkoušky zašleme Váš certifikát.
  • Všichni studenti se k datu ukončení registrace zavazují k uhrazení poplatku za zkoušku.
  • Registrace nebo uhrazení poplatku po stanoveném termínu nejsou možné.
  • Zaplacený poplatek za zkoušku je po registraci nevratný.
  • V případě jakýkoliv dotazů nás kontaktujte na konfucius@vsfs.cz.

Termíny konání jazykových zkoušek

EXAM TEST DATE REGISTRATION DEADLINE LEVEL METHOD FEE (CZK)
HSK SEPTEMBER 8 AUGUST 8 1 PAPER 460
2 460
3 920
4 920
5 1450
6 1450
YCT OCTOBER 19 SEPTEMBER 19 1 PAPER 200
2 380
3 450
4 500
HSK NOVEMBER 16 OCTOBER 16 1 PAPER 460
2 460
3 920
4 920
5 1450
6 1450

 

Platba

Po stanoveném termínu registrace na zkoušky obdržíte na email fakturu k uhrazení. Splatnost faktury jsou 2 týdny. V případě včasného nezaplacení faktury není možné ke zkoušce přistoupit.

Co si vzít s sebou v den zkoušky

Nejpozději den před zkouškou si vytiskněte Test Admission Ticket a přineste ho s sebou ke zkoušce. Před zahájením zkoušky se každý účastník prokáže dokladem totožnosti, který použil při registraci ke zkoušce.

Výsledky a zaslání certifikátů

Výsledky naleznete v on-line systému 30-45 dní po vykonání zkoušky. Certifikáty jsou zasílány z Ředitelství Konfuciových institutů v Pekingu do Konfuciova institutu, VŠFS v Praze. Po jejich obdržení posíláme certifikáty na adresu, kterou studenti uvedli při registraci.

Ochrana osobních údajů

Rádi bychom Vás upozornili, že Konfuciův institut v Praze při VŠFS je pouze zprostředkovatelem a na průběh a vyhodnocení zkoušek nemá vliv. Organizátorem zkoušek je společnost Chinese Testing International Co., Ltd. se sídlem: 17/F,B tower Desheng International Center Building, 83 Deshengmenwai Street, Si-čcheng, Peking, Čína. Tato společnost je tak tzv. správcem osobních údajů, tj. odpovídá za zpracování a ochranu Vašich osobních údajů (tedy správcem osobních údajů v tomto případě není VŠFS v Praze).

Informace dle nařízení Evropského parlamentu a (Rady EU) 679/2016 Sb. čl. 13:

Ve smyslu čl. 13 odst. 1 obecného Nařízení EP a Rady (EU) o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“) Vás informujeme o tom, že společnost VŠFS, a.s., IČ: 04274644, sídlem Estonská 500, 101 00, Praha je v postavení zpracovatele osobních údajů pro správce osobních údajů, kterým je organizátor zkoušek - čínská společnost Chinese Testing International Co., Ltd., sídlem 17/F,B tower Desheng International Center Building, 83 Deshengmenwai Street, Si-čcheng, Peking, Čína.

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodů možnosti uzavření smlouvy, finančního vypořádání a zaslání certifikátu o úspěšném složení příslušné zkoušky. Právním základem pro legální zpracování osobních údajů, tedy zákonností zpracování, je ustanovení čl. 6. odst. 1, písm. b) Nařízení. K Vaší osobě budou zpracovány osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu nebo pasu, pasová fotografie, případně určená zasílací adresa a nezbytné kontaktní údaje jakými jsou e-mail, telefon.

Ve smyslu ustanovení čl. 13 odst. 2 písm. e) Vám sdělujeme, že poskytnutí osobních údajů je zároveň požadavkem pro možnost naplnění smluvního vztahu a průkaznosti plnění ze smluvního vztahu. Neposkytnutí těchto údajů je překážkou realizace vykonání potřebných úkonů a složení zkoušky. Zároveň Vás informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou k prokázání okolností, které jsou vyžadovány speciálními právními předpisy.

 

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE.

Mgr. Petra Maršálková
email: konfucius@vsfs.cz
telefon: (+420) 770 165 000