section

KDO BYL KONFUCIUS? 

Konfucius 孔子 (6. - 5. stol. př.n.l.) byl čínský učenec, učitel a společenský myslitel, který ovlivnil čínskou společnost jako nikdo jiný. Jeho ideálem byla fungující rodina, fungující lokální společenství a konečně fungující stát v čele se schopným a laskavým vládcem. Konfucius založil soukromou školu, v níž se prostřednictvím výuky šestera umění (čtení a psaní, počtů, vozatajství, lukostřelby, etikety a rituálů, a hudby) snažil své žáky kultivovat a vychovávat z nich ušlechtilé muže. Ti pak měli být vzorem a inspirací pro ostatní.Konfucius měl mnoho žáků, z nichž ti nejvýznamnější mistrovy myšlenky zaznamenali v knize Hovory 論語. Konfucius byl autorem či editorem konfuciánského kánonu Šesti knih 六 經, který po dlouhá staletí sloužil jako základ vzdělání v Číně. Do šestice knih patřily Kniha písní 詩經, Kniha dokumentů 書經 (resp. příběhů o ideálních vládcích), Kniha proměn 易經 (kosmologicko-věštecká kniha), Letopisy 春秋 (kronika rodného státu Konfucia), Kniha obřadů 禮經 a Kniha hudby 樂經. Staletí kontinuálního studia těchto archaických textů zapříčinila úctu Číňanů k historii a tradicím. Mnohé Konfuciovy ideje putovaly i za hranice Číny.

Právě od Konfucia pochází houževnatost a touha po vzdělání, zahrnující i ochotu rodiny, potažmo širšího společenství do vzdělání dětí investovat i se pro ně obětovat, které známe například od první generace českých Vietnamců. V Číně je Konfucius dodnes uctíván jako patron vzdělání a hudby. Do Konfuciových chrámů si chodí pro požehnání studenti před zkouškami, navštěvují jej učitelé ale také státní úředníci doufající ve své povýšení. Ke Konfuciovi se odkazuje při školních slavnostech po celé Číně a některé školy mají i vlastní Konfuciovy svatyně.

Pro Konfuciovy instituty je tedy Konfucius vzorem vzdělaného a kultivovaného člověka a nositele tradiční čínské kultury.