section

TLUMOČNICKO-DIDAKTICKÁ KONFERENCE Sinolog II
2. - 3. 12. 2021

Ve dnech 2. a 3. prosince 2021 Konfuciův institut v Praze pořádal druhý ročník Tlumočnicko-didaktické konference Sinolog určenou odborníkům v oblasti tlumočení a překladů z/do čínštiny a lektorům čínského jazyka. Konference i tentokrát uskutečnila online formou videokonference přes aplikaci Microsoft Teams. 
Konference byla určena pro mladé vyučující, začínající tlumočníky, studenty a absolventy studijních programů čínská filologie, čínská studia, nebo sinologie. Konferenci plánujeme pořádat každý rok vždy na různá témata spojená s čínskými studii, například tlumočení, didaktika, překlad, literatura apod.

Účast na konferenci byla zdarma.

Prezentace z konference ke stažení:

PDF 1_jiang_hui_klara_stiplova_uvodni_projev.pdf, 620 kB

PDF 2_hui_jiang_naroky_na_kompetence_tlumocn.pdf, 4.3 MB

PDF 3_jaroslav_hrouzek_zmeny_v_praxi_soudnih.pdf, 1.5 MB

PDF 4_vaclav_laifr_tlumoceni_a_preklad_cesko.pdf, 598 kB

PDF 5_xi_an_tlumocnicka_cviceni.pdf, 8.7 MB

PDF 6_ya_lin_strategie_vyuky_cinstiny_pro_de.pdf, 1.6 MB

PDF 7_miaoyan_yang_nejcastejsi_chyby_v_tonec.pdf, 2.5 MB

PDF 8_bao_do_specifika_on-line_vyuky_cinstin.pdf, 175 kB

PDF 9_ya_lin_hra_pro_deti.pdf, 1.3 MB

PDF 10_miaoyan_yang_cviceni-tony_a_intonace.pdf, 4.4 MB

     

    

PROGRAM

Čtvrtek 2. 12. 2021 – Tlumočnická část

9:00 – 9:15 Přihlášení účastníků konference
9:15 – 9:30 Zahájení prvního dne zaměřeného na tlumočení a překlad
9:30 – 10:15 Hui Jiang: Nároky na kompetence tlumočníků a překladatelů stanovené Čínskou asociací překladatelů
10:15 – 11:15  Jaroslav Hrouzek: Změny v praxi soudního tlumočníka/ překladatele v souvislosti s novou právní úpravou 
11:20 – 12:00 Václav Laifr: Tlumočení a překlad česko-čínské politické terminologie z hlediska jazykového, z hlediska věcné správnosti a stručný pohled na relevantní synonymní fráze nebo fráze blízkého významu
12:00 – 13:00 Přestávka
13:00 – 14:00 Natalie Tůmová: Praktické tlumočnické cvičení čeština-čínština
14:00 – 14:30 Diskuze

 

Pátek 3. 12. 2021 – Didaktická část

9:00 – 9:15 Přihlášení účastníků konference
9:15 – 9:30 Zahájení druhého dne zaměřeného na výuku čínštiny
9:30 – 10:15 Ya Lin: Strategie výuky čínštiny pro děti
10:15 – 11:00  Miaoyan Yang: Nejčastější chyby v tónech a intonaci čínštiny a výukové strategie
11:05 – 12:00 Bao Do: Specifika on-line výuky čínštiny
12:00 – 13:00 Přestávka
13:00 – 14:00 Miaoyan Yang a Ya Lin: Praktické cvičení na online výuku čínštiny
14:00 – 14:30 Diskuze

Přednášející

Hui Jiang, Ph.D.

 

Pan Hui Jiang je absolventem Zhejiang Gongshang University, kde získal doktorát z ekonomie. Od roku 2005 se věnuje výuce a řízení studia na partnerské univerzitě Konfuciova institutu, China Jiliang University (Čínská univerzita pro standardizaci a metrologii) ve městě Hangzhou. Učí kurzy mezinárodního obchodu, financí a ekonomie. Od roku 2018 působí jako čínský ředitel Konfuciova institutu.

JUDr. Jaroslav Hrouzek

Jaroslav Hrouzek vystudoval sinologii na FF UK v Praze. Během studií se věnoval průvodcovské činnosti a výuce čínského jazyka. Od roku 2009 do současnosti aktivně vykonává funkci soudního tlumočníka a překladatele. Dále se specializuje na technická tlumočení zejména v automobilovém průmyslu a strojírenství. Pracuje také jako konzultant ve společnosti HR Consult, s.r.o. 

Mgr. Václav Laifr, Ph.D.

Vystudoval sinologii na Ústavu dálného Východu FF UK, od roku 1999 působí jako překladatel a tlumočník zejména v oblasti průmyslu a obchodu (např. Škoda Auto), má velmi bohaté zkušenosti s tlumočením pro delegace na úřadech a ministerstvech, tlumočil na půdě Poslanecké sněmovny ČR a na Čínském investičním fóru mimo jiné pro premiéra B. Sobotku. Je spoluautorem Česko-čínského slovníku pro interkulturní práci a slovníčků učiva ZŠ pro neziskové organizace.

Mgr. Natalie Tůmová


Natalie Tůmová vystudovala sinologii na FF UK v Praze. Během studia absolvovala stáže na National Taiwan Normal University, Beijing Culture and Language University a Beijing Normal University. Již během studia se začala věnovat výuce čínštiny, od svého návratu z Pekingu roku 2010 se pak soustavně věnuje tlumočení a překladům. 

Mgr. Ya Lin


Lin Ya, je absolventkou University of Newcastle upon Tyne ve Velké Británii. Již šestnáct let učí na China Jiliang University v Hangzhou. Vyučuje kurzy jako čínský jazyk, čínská konverzace a poslech a praktická cvičení. Působí jako garant jazykových testů HSK, má na starosti hodnocení zahraničních studentů na výměnných pobytech, a dále hodnocení vysokoškolských a postgraduálních studentů. Zabývá se výzkumem v oblasti vzdělávání, výuky cizích jazyků a aplikované lingvistiky. 

Mgr. Miaoyan Yang

Yang Miaoyan, vystudovala obor „výuka čínštiny jako cizího jazyka“ na Zhejiang University v Číně. Paní Yang má více než 10leté zkušenosti s výukou čínštiny pro cizince na China Jiliang University v Hangzhou. Zabývá se výzkumem v oblasti interkulturní komunikace, výuky jazyků a psychologie vzdělávání.

Mgr. Bao Do

Bao je lektor asijských jazyků a propagátor on-line výuky. Vystudoval sinologii na Univerzitě Karlově v Praze. Dříve působil jako tlumočník a průvodce po Asii. Nyní se věnuje výuce, přednáškové činnosti a externě vede kurzy didaktiky čínštiny na FF UK. Píše blog o asijských jazycích Asia Pond.

Organizátoři konference

Konfuciův institut Praha

Konfuciův institut v Praze byl založen v listopadu 2018 jako společný projekt Vysoké školy finanční a správní a China Jiliang University v Hangzhou. Institut se věnuje prezenční i online výuce čínštiny jako cizího jazyka pro veřejnost, v rámci výuky čínštiny pořádá tlumočnické a didaktické konference se zaměřením na čínštinu. Dále nabízí kurzy kaligrafie, tušové malby a čajového obřadu. V rámci ekonomicko-podnikatelského think tanku pořádá semináře a vydává ekonomické analýzy prostřednictvím bulletinu.

Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní je soukromá univerzita s více než 20-letou tradicí. V denní a kombinované formě studia nabízí bakalářské i navazující magisterské akreditované studijní programy: Finance; Ekonomika a management; Právo v podnikání; Bezpečnostně právní studia; Kriminalistika a forenzní disciplíny; Marketingová komunikace; Aplikovaná informatika; Regionální rozvoj a veřejná správa.

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE

Mgr. Petra Maršálková 
email: konfucius@vsfs.cz
telefon: (+420) 770 165 000