section

Co je Konfuciův institut?

Objevujte s námi Čínu

Konfuciův institut byl založen v listopadu 2018 jako společný projekt Vysoké školy finanční a správní a China Jiliang University v Hangzhou se souhlasem Ředitelství Konfuciových institutů v Pekingu (Hanban).

Jeho činnost bude směřovat do tří oblastí:  standardní výuky čínštiny, kulturně-sociální, která bude seznamovat zájemce s tradiční čínskou kulturou, jako je např. kaligrafie nebo čajový obřad, a na ekonomicko-podnikatelský think tank. Ten ve spolupráci s čínskými univerzitami bude vyvíjet vědecko-výzkumnou činnost, spolupracovat na společných projektech s firmami a bude nabízet ekonomické analýzy prostřednictvím bulletinu.

Konfuciův institut je umístěn v nově zrekonstruovaných prostorách na adrese Vlkova 12, Praha 3 – Žižkov.

Jazyk a kultura

  • Vedeme kvalitní kurzy čínského jazyka od začátečníků po pokročilé (HSK 1 – HSK 6), naši učitelé mají mnohaletou zkušenost s výukou čínštiny jako cizího jazyka na kvalitních univerzitách v Číně, výuka probíhá především v anglickém, v případě zájmu také i v českém jazyce;
  • Vytváříme jazykové kurzy na míru;
  • Pořádáme workshopy a přednášky o tradiční čínské kultuře pro širokou veřejnost (čínská kaligrafie, vázání čínských uzlů pro štěstí apod.);
  • Nabízíme studentům širokou škálu jazykových učebnic čínštiny;
  • O naší činnosti se můžete více dozvědět v našem Bulletinu.

Vzdělávací model:

Náš vzdělávací model

 

Cílem našich začátečnických kurzů je naučit studenty základy obecné čínštiny tak, aby byli schopni vést konverzaci o tématech jako je: práce, volný času, věk, rodina, cestování. Studenti si také osvojí fonetický systém čínštiny s jeho čtyřmi tóny, naučí se používat čínskou transkripci čínštiny pinyin a postupně se seznámí s psaním čínských znaků. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Kurzy rozvíjí jazykové dovednosti komplexně, studenti si procvičí konverzaci, čtení, i čínské znaky.

Kurzy pro pokročilé systematicky rozvíjí slovní zásobu a další jazykové dovednosti jako poslech, čtení, mluvený projev a psaní čínských znaků na odborná témata související s prací a koníčky posluchače kurzu. Výuka probíhá v anglickém jazyce.

Absolventi našich kurzů u nás mohou složit certifikované zkoušky HSK a/nebo krátkodobé stipendijní programy na partnerských školách v Číně.

Pro naše studenty a držitele jazykových zkoušek HSK nabízíme také propojení jazykových kurzů s praxí, spolupracujeme s několika firmami a organizacemi a úspěšným studentům nabízíme ve spolupráci s partnery pracovní nabídky a jazykové doporučení pro budoucího zaměstnavatele.

Pro naše studenty a úspěšné absolventy jazykových zkoušek HSK nabízíme také propojení jazykových kurzů s krátkodobým studiem čínštiny v Číně.  

Další služby

Pro naše klienty z řad podnikatelů nabízíme další služby:

  • Obchodní čínština;
  • Pořádání odborných ekonomických přednášek na témata česko-čínských obchodních vztahů;
  • Obchodní snídaně a kulaté stoly.