section

Obchodní čínština

Obchodní čínština pro začátečníky

Tento kurz je určen studentům čínštiny – začátečníkům na úrovni HSK 1 a HSK 2. Kurz připravuje studenty na test z obchodní čínštiny 1 (BCT 1 test). Na konci kurzu budou studenti schopni komunikovat v jednoduchých větách v každodenních situacích. Studenti se naučí základní výrazy a fráze, které mohou využít během svých obchodních aktivit. Studenti se naučí, jak správně pozdravit své obchodní partnery, jak se správně představit, jak s obchodními partnery komunikovat nebo jak si připít na úspěšnou spolupráci. Naučí se, jak si v Číně zabookovat letenku, objednat taxi apod. Kromě jazyka se studenti v kurzu také seznámí s kulturními zvyklostmi, odlišnostmi a společenskými pravidly, jejichž znalost je neméně důležitá.

Obchodní čínština pro středně pokročilé

Tento kurz je určen středně pokročilým studentům čínštiny, kteří úspěšně absolvovali test z obchodní čínštiny 1 (BCT1 test) nebo studentům na úrovni HSK3. Během kurzu si studenti prohloubí své znalosti v obchodní čínštině včetně kulturních a společenských pravidel, jejichž znalost je nezbytná pro úspěšné obchodní jednání s čínskými partnery. Studenti si rozšíří slovní zásobu týkající se služební cesty do Číny. Studenti se naučí, jak vhodně zahájit a vést konverzaci, jak zorganizovat meeting s čínskými obchodními partnery, jak představit společnost, pro kterou pracují, včetně obchodních plánů a cílů apod. Po absolvování tohoto kurzu budou studenti připraveni na test z obchodní čínštiny 2 (BCT 2 test).

Obchodní čínština pro pokročilé

Tento kurz je určen pro středně pokročilé studenty čínštiny na minimální úrovni HSK 4, kteří úspěšně absolvovali test z obchodní čínštiny 2 (BCT2 test). Kurz připravuje studenty na test z obchodní čínštiny 3 (BCT 3 test). Na konci kurzu budou studenti schopni samostatně vést obchodní jednání s čínskými partnery. Během kurzu se dozví, jak vést uvítací proslov během slavnostního zahájení obchodních jednání. Naučí se, jak v čínštině vhodně přejít od obchodního jednání k podpisu smlouvy, jak správně s čínskými obchodními partnery vyjednávat a smlouvat, jak úspěšně propagovat své produkty apod. Vedle prohloubení jazykových znalostí obchodní čínštiny se studenti seznámí s důležitými společenskými pravidly, bez kterých se neobejde žádné úspěšné obchodní jednání s čínskými partnery.

Ke stažení:

PDF Obchodní čínština pro začátečníky - sylabus, 209 kB

PDF Obchodní čínština pro středně pokročilé - sylabus, 211 kB

PDF Obchodní čínština pro pokročilé - sylabus, 215 kB

PŘEHLED KURZŮ OBCHODNÍ ČÍNŠTINY (ZÁŘÍ 2022 – LEDEN 2023)

Obchodní čínština pro začátečníky (prezenční): středa 17:30 – 19:00
Obchodní čínština pro pokročilé (online): čtvrtek 17:00 – 18:30


PRO VÍCE INFORMACÍ A OBJEDNÁNÍ VÝUKY NÁS KONTAKTUJTE.

Mgr. Petra Maršálková
email: konfucius@vsfs.cz
telefon: (+420) 770 165 000