section

Všeobecné smluvní podmínky a organizační pokyny

Dodavatel

Konfuciův institut
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500
101 00 Praha 10
IČ:  04274644

Předmět plnění

Předmětem plnění je výuka cizích jazyků v kurzu pro veřejnost vypsaném dodavatelem pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka).

Přihlášky k účasti na kurzech

Přihlášky k účasti na prezenčních kurzech (skupinové a individuální) 

Přihlášky na kurzy přijímáme pouze v elektronické podobě.

Na vybraný kurz se můžete přihlásit přes registrační formulář  nejpozději tři dny před konáním. Později nebo v den konání, je možné se přihlásit pouze na základě telefonické konzultace a následným zasláním žádosti na e-mail uvedený v sekci Kontakty.

Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas se smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

Přihlášky k účasti na online kurzech (skupinové a individuální)

Přihlášky na kurzy přijímáme pouze v elektronické podobě.

Na vybraný kurz se můžete přihlásit přes registrační formulář  nejpozději tři dny před konáním. Později nebo v den konání, je možné se přihlásit pouze na základě telefonické konzultace a následným zasláním žádosti na e-mail uvedený v sekci Kontakty.

Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas se smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

Platební podmínky skupinových prezenčních a online kurzů

Cena kurzu je uváděna s DPH. Kurz lze uhradit převodním příkazem na základě zaslaného daňového dokladu -  faktury, kterou obdržíte po přihlášení na kurz.

Platební podmínky individuálních prezenčních a online kurzů

Cena kurzu je uváděna s DPH. Kurz lze uhradit převodním příkazem na základě zaslaného daňového dokladu -  faktury, kterou obdržíte po přihlášení na kurz. Individuální kurzy se platí vždy na jeden měsíc dopředu.

Stornovací podmínky skupinových prezenčních a online kurzů

Odhlášení z kurzu přijímáme pouze zasláním informace na e-mail v sekci Kontakty.
Bezplatné storno přijímáme 3 a více kalendářních dnů před zahájením kurzu.
Při zrušení účasti dva dny před zahájením kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.

Při stornu jeden den před zahájením a v den zahájení kurzu nebo při neomluvené absenci je účtována částka v plné výši.

Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity kurzu. Minimální kapacita kurzu jsou 3 studenti.

Stornovací podmínky individuálních prezenčních a online kurzů

Odhlášení z kurzu přijímáme pouze zasláním informace na e-mail v sekci Kontakty.
Bezplatné storno celého kurzu přijímáme 3 a více kalendářních dnů před zahájením kurzu.

Při zrušení účasti dva dny před zahájením kurzu účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.

Pokud odhlásíte samostatnou lekci alespoň 24 hodin dopředu, je storno poplatek 0 %. Pokud odhlásíte samostatnou lekci méně než 24 hodin dopředu, je storno poplatek 100 % ceny jedné lekce.

Realizace skupinových a individuálních prezenčních kurzů

Prezenční skupinové kurzy probíhají v prostorách Konfuciova institutu, Vlkova 12, Praha 3 a Estonská 500, 101 00 Praha 10 - Vršovice. Prezenční individuální kurzy probíhají po domluvě s konkrétními studenty buď v našich prostorách (Konfuciův institut, Vlkova 12, Praha 3 a Estonská 500, 101 00 Praha 10 - Vršovice ) nebo v jiných prostorách v Praze.

Skupinová výuka neprobíhá v době českých státních svátků a vánočních prázdni, tato doba není započítána do délky a ceny skupinového kurzu. O ostatních termínech, kdy výuka nebude probíhat, budou účastníci informováni nejpozději týden předem.

Dodavatel je povinen objednavatele upozornit i na náhlý případ, kdy nebude možno výuku v probíhajícím kurzu ze závažných důvodů zajistit. Tato neuskutečněná výuka bude nahrazena bezprostředně po předpokládaném termínu ukončení kurzu.
Individuální výuka v době českých státních svátků a vánočních prázdnin probíhá podle individuální domluvy mezi lektorem a studentem.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (3 studenti). Dodavatel je povinen informovat objednatele nejpozději jeden den před zahájením kurzu a nabídnout objednateli náhradní řešení: možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení. Pokud se objednatel rozhodne pro vrácení, je kurzovné vratné v plné výši do 14 dnů.

Realizace skupinových a individuálních online kurzů

Online výuka probíhá přes aplikaci MS Teams , Zoom, čínský program Wechat nebo Skype. Pro tuto výuku potřebuje mít student vlastní vybavení (počítač/mobil s připojením na internet, sluchátka, mikrofon, popřípadě kameru). Konfuciův institut neručí za kvalitu vybavení jednotlivých studentů.

Skupinová výuka neprobíhá v době českých státních svátků a vánočních prázdni, tato doba není započítána do délky a ceny skupinového kurzu. O ostatních termínech, kdy výuka nebude probíhat, budou účastníci informováni nejpozději týden předem. Dodavatel je povinen objednavatele upozornit i na náhlý případ, kdy nebude možno výuku v probíhajícím kurzu ze závažných důvodů zajistit. Tato neuskutečněná výuka bude nahrazena bezprostředně po předpokládaném termínu ukončení kurzu.

Individuální výuka v době českých státních svátků a vánočních prázdnin probíhá podle individuální domluvy mezi lektorem a studentem.

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (3 studenti). Dodavatel je povinen informovat objednatele nejpozději jeden den před zahájením kurzu a nabídnout objednateli náhradní řešení: možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení. Pokud se objednatel rozhodne pro vrácení, je kurzovné vratné v plné výši do 14 dnů.

Vybavení: Je nutné mít doma správné vybavení: počítač/notebook/mobil, zvuk, mikrofon, doporučujeme kameru, abyste se mohli navzájem s lektorkou vidět, ale není podmínkou. Pro výuku online plně stačí základní uživatelská znalost práce na PC.

Jak se přihlásit na lekci do Zoomu?

  1. Emailem Vám přijde odkaz do virtuální třídy a heslo pro vstup. Email s odkazem a heslem si schovejte, budete ho potřebovat pro každý vstup do kurzu.
  2. Klikněte na odkaz, ve vašem webovém prohlížeči se Vám otevře vstup do třídy. Klikněte na zelené políčko, zadejte heslo a jste ve třídě.
  3. Pokud se Vám nedaří se přihlásit, zkontrolujte verzi svého webového prohlížeče. Potřebujete nainstalovat aktuální verzi. Potřebujete také povolit vyskakovací okna.
  4. Virtuální místnost funguje pouze v daném čase. V případě změny času výuky po dohodě s lektorem je potřeba zaslat nový odkaz.

Jak se přihlásit na lekci do MS Teams?

  1. Emailem Vám přijdou Vaše unikátní přihlašovací údaje, které budete využívat po celou dobu studia v Konfuciově institutu. 
  2. Do počítače si nainstalujete aplikaci MS Teams (lze i on-line) a po zadání přihlašovacích údajů se ocitnete v online třídě Konfuciova institutu.
  3. Tam si už jen dle jména Vaší lektorky vybere příslušný kurz, kde se v době jeho konání zobrazí on-line schůzka do které vstoupíte kliknutím na ikonku „join“.
  4. Během výuky lze sdílet dokumenty, prezentaci, či vlastní obrazovku. Mimo schůzku i během ní budete mít přístup k veškerým materiálům, které do virtuální třídy lektorka nahraje. 

Výuka přes Wechat: Některé pokročilejší studenty učíme přes čínskou aplikaci Wechat. Pro tu je potřeba chytrý telefon a nainstalovaná aplikace Wechat. S aplikací se můžete seznámit zde: https://www.wechat.com/en/. Aplikace je dostupná zdarma.

Výuka přes Skype: Pokud studentům nevyhovuje ani jedna z výše uvedených možností, učíme také přes Skype, který si můžete stáhnout do mobilu nebo počítače. Skype si můžete stáhnout zde: https://www.skype.com/cs/. Aplikace je dostupná zdarma.

Student sám odpovídá za kvalitu svého internetového připojení a kvalitu svého počítačového vybavení.

V případě zavedení platnosti protiepidemických vládních nařízení bude rovněž prezenční výuka převedena do on-line formy.

Realizace certifikovaných zkoušek z čínského jazyka HSK a  HSKK

Certifikované zkoušky z čínského jazyka HSK a HSKK probíhají v prostorách Vysoké školy finanční a správní, Estonská 500/3, Praha 10.

Reklamace

Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele informovat e-mailem uvedeným v sekci Kontakty. Do předmětu zprávy napište: Reklamace. Dodavatel obdržení reklamace potvrdí emailem a zavazuje se důvody reklamace prozkoumat.

Pořizování audiovizuálních záznamů během prezenční i online výuky

Pořizování audiovizuálních záznamů z kurzů je zakázáno. V případě nedodržení tohoto zákazu se jedná o porušení autorských práv ve smyslu ustanovení zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Smluvní podmínky a organizační pokyny pro příměstský tábor

Přihlášky k účasti

Přihlášky na příměstský tábor přijímáme pouze v elektronické podobě, můžete přihlásit přes online registrační formulář  nejpozději dva týdny před konáním příměstského tábora. Později je možné se přihlásit pouze na základě telefonické konzultace a následným zasláním žádosti na e-mail uvedený v sekci Kontakty.
Zaslané přihlášky jsou závazné. Odesláním přihlášky vyjadřujete svůj souhlas se smluvními podmínkami a organizačními pokyny.

Platební podmínky

Cena příměstského tábora je uváděna s DPH. Příměstský tábor lze uhradit převodním příkazem na základě zaslaného daňového dokladu -  faktury, kterou obdržíte po přihlášení na tábor.

Stornovací podmínky

Odhlášení z příměstského tábora přijímáme pouze zasláním informace na e-mail v sekci Kontakty. Bezplatné storno přijímáme dva a více týdnů před zahájením. Při zrušení účasti méně než dva týdny před zahájením účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.

Při stornu jeden den před zahájením a v den zahájení tábora nebo při neomluvené absenci je účtována částka v plné výši.

Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění minimální kapacity kurzu. Minimální kapacita příměstského tábora je 5 dětí.

Realizace příměstského tábora

Příměstský tábor probíhá v prostorách Konfuciova institutu, Vlkova 12, Praha 3 případně Estonská 500, 101 00 Praha 10 - Vršovice . Některé akce probíhají mimo prostory institut (například v parku, botanické zahradě, v Národní galerii apod.).

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit příměstský tábor z důvodu nenaplnění minimální kapacity (5 dětí). Dodavatel je povinen informovat objednatele nejpozději 10 dní před zahájením a nabídnout objednateli náhradní řešení: možnost navštěvovat jiný příměstský tábor, převedení poplatku na skupinovou nebo individuální výuku nebo vrácení. Pokud se objednatel rozhodne pro vrácení, je kurzovné vratné v plné výši do 14 dnů.