section

Czech for Chinese – Čeština pro Číňany

Čeština pro Číňany – začátečníci 1

Tento kurz je určen studentům českého jazyka – začátečníkům. Obsahem kurzu budou lekce 1-4 učebnice Česky krok za krokem 1. Na konci kurzu budou studenti schopni komunikovat v jednoduchých větách - například představit se, popsat členy rodiny, znát základní zdvořilostní fráze, osvojí si výslovnost a naučí se základní gramatiku.

Čeština pro Číňany – mírně pokročilí 1

Tento kurz je určen studentům českého jazyka – mírně pokročilým. Obsahem kurzu budou lekce 13-15 v učebnici Česky krok za krokem 1. Na konci kurzu budou studenti schopni popsat svoje vlastnosti a vlastnosti lidí ve svém okolí, popsat každodenní činnosti včetně minulého a budoucího času. Budou schopni porozumět jednoduchému textu, komunikovat v jednoduchých větách a rozlišit formální a neformální styl vyjadřování.

Čeština pro Číňany – pokročilí 1

Tento kurz je určen pokročilým studentům českého jazyka. Obsahem kurzu budou lekce 1-4 v učebnici Česky krok za krokem 2. Na konci kurzu budou studenti schopni komunikovat ve složitějších větách, umět detailněji popsat byt nebo dům a okolí, kde žijí, včetně jeho výhod a nevýhod. Budou schopni reagovat na otázky týkající se každodenních činností. Dokáží vyplnit úřední formulář.

NEVÍTE, KTERÝ KURZ VÁM BUDE VYHOVOVAT NEJVÍC? Zavolejte nám nebo napište. Pomůžeme vám zorientovat se v nabídce a přijdeme společně na to, co je právě pro vás nejvhodnější.

Mgr. Petra Maršálková
email: konfucius@vsfs.cz
telefon: (+420) 770 165 000