section

On-line přihláška

Přihláška na
Název:
Čínština pro děti II - prezenční kurz - navazující 1
 
Chinese for kids 2 following I (YCT 2 - lesson 8)
Termín:
15. 9. 2023 - 19. 1. 2024
Cena s DPH:
4 800 Kč
Typ přihlášky
Účastník
Kontakt
Adresa
Adresa dle OR
Fakturační údaje
Fakturační adresa (pouze pokud se liší od adresy dle OR)
Kontaktní osoba (pouze pokud se liší od přihlášené osoby)
Ostatní
Souhlasy
Jsem seznámen/a s informacemi ve smyslu čl. 13.

povinné položky jsou vyznačeny tučně