section

中文教学的捷语课程 – Čeština pro Číňany

Čeština pro Číňany – začátečníci 1

Tento kurz je určen studentům českého jazyka – začátečníkům. Obsahem kurzu budou lekce 1-4 učebnice Česky krok za krokem 1. Na konci kurzu budou studenti schopni komunikovat v jednoduchých větách - například představit se, popsat členy rodiny, znát základní zdvořilostní fráze, osvojí si výslovnost a naučí se základní gramatiku.

Čeština pro Číňany – mírně pokročilí 1

Tento kurz je určen studentům českého jazyka – mírně pokročilým. Obsahem kurzu budou lekce 13-15 v učebnici Česky krok za krokem 1. Na konci kurzu budou studenti schopni popsat svoje vlastnosti a vlastnosti lidí ve svém okolí, popsat každodenní činnosti včetně minulého a budoucího času. Budou schopni porozumět jednoduchému textu, komunikovat v jednoduchých větách a rozlišit formální a neformální styl vyjadřování.

Čeština pro Číňany – pokročilí 1

Tento kurz je určen pokročilým studentům českého jazyka. Obsahem kurzu budou lekce 1-4 v učebnici Česky krok za krokem 2. Na konci kurzu budou studenti schopni komunikovat ve složitějších větách, umět detailněji popsat byt nebo dům a okolí, kde žijí, včetně jeho výhod a nevýhod. Budou schopni reagovat na otázky týkající se každodenních činností. Dokáží vyplnit úřední formulář.

PDF Sylab, 226 kB

NEVÍTE, KTERÝ KURZ VÁM BUDE VYHOVOVAT NEJVÍC? Zavolejte nám nebo napište. Pomůžeme vám zorientovat se v nabídce a přijdeme společně na to, co je právě pro vás nejvhodnější.

Mgr. Petra Maršálková
email: konfucius@vsfs.cz
telefon: (+420) 770 165 000